За рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 29/10/2009 р. №1723 ТОВ "МегаКом" внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Список суб'єктів господарювання, які внесені до даного Реєстру, розміщено на веб-сайті НКРЗ: www.nkrz.gov.ua