Додаток до Положення про якість телекомунікаційних послуг

Форма № 11-ЯТП (річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням НКРЗ 15.04.2010 № 174

Подають

Термін подання

Оператори телекомунікацій - Національній комісії з питань регулювання зв’язку України

до 30 січня після звітного періоду

Код рядка

Респондент:

0101

Найменування: ТОВ "МегаКом"

0102

Місцезнаходження: 47501, Тернопільська обл, м.Бережани , вул.Академічна, 1/3

0201

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30916241

0202

Код території за КОАТУУ

6120410100

0203

Код виду економічної діяльності за КВЕД

61.10

0204

Код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ

240

0205

Код міністерства, іншого ЦОВВ, якому підпорядкований оператор зв’язку за КОДУ *

 

 

1. Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів

Код рядка

Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення

Одиниця виміру

Рівень, який встановл. ЦОВЗ

Рівень, заплан. на звітний рік**

Досягн. рівень за звітний рік***

Заплан. рівень на поточний рік

А

Б

1000

2000

3000

4000

5000

0300

Назва телекомунікаційної послуги:

 

 

 

 

 

0301

Нормований час виконання заяви на підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі передачі даних загального користування (Тнчвз)

р.д

24

-

10

10

0302

Відсоток заяв на підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі передачі даних загального користування, виконаних за нормований час (коефіцієнт вчасності підключення) (Qзвнч)

%

85

-

90

94

0303

Відсоток успішних реєстрацій у мережі (log-in)-2 (Qпрм) для послуг із доступу до Інтернету

%

90

-

97

98

03n+1

Відсоток відмов-2 (Qвідм) для послуг із доступу до Інтернету

%

10

-

3

2

0400

Назва телекомунікаційної послуги:

 

 

-

 

 

0401

Нормований час реєстрації в мережі-2 (Тнпрм) для послуг із доступу до Інтернету

с

30

-

5

5

0402

Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі-2 (Qчвзв), для послуг із доступу до Інтернету

%

90

-

97

97

0403

Нормований рівень швидкості передачі даних (Rнршп) (для універсального доступу)

мб

0,056

-

1-90

2-90

0404

Відсоток незадовільних з’єднань за швидкістю передачі даних (Qнзшп) для послуг із доступу до Інтернету

%

10

-

3

3

04n+1

Час затримки (час передачі в один бік) (Тпер) для послуг із доступу до Інтернету

мс

не встановлено

-

1-100

1-100

0500

Назва телекомунікаційної послуги:

 

 

-

 

 

0501

Нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості (Тчупн)

год

не більше як одна доба

-

18

17

0502

Відсоток заяв про пошкодження мережі передачі даних загального користування, виконаних за нормований час (Qзупн)

%

65

-

90

92

0503

Кількість заяв про пошкодження МПДЗК із розрахунку на одну лінію доступу за рік (Zзупл)

 

0,8

-

0,2

0,2

0504

Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) (Qзнкр)

%

1

-

0

0

0505

Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування (Qзоао)

%

1

-

0,1

0,1

05n+1

Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування (Qзтао)

%

1

-

0,1

0,1

 

2. Дані про окремий структурний підрозділ оператора та/або ООВ, які здійснювали випробування показників якості

Код рядка

Назва окремого структурного підрозділу оператора та/або акредитованого органу з оцінки відповідності (ООВ)

Серія, номер, дата отримання атестата акредитації (за наявності)

Номер, дата протоколу випробувань

Період, протягом якого здійснювались випробування

А

1000

2000

3000

4000

1001

-

-

-

-

1002

-

-

-

-

10n+1

-

-

-

-

 

* Тільки для підприємств державного сектору.

** При первинному заповненні форми інформація не заповнюється.

*** Рівні показників (параметрів) якості, які були визначені під час проведення випробувань оператором та/або акредитованим органом з оцінки відповідності (ООВ).

 

Адреса веб-сторінки, на якій оприлюднена інформація про якість послуг: http://www.berezhany.net

Керівник Криворучка Сергій Володимирович

адреса електронної пошти: info@ber.te.ua

телефон: (03548) 24646