Додаток до Положення про якість телекомунікаційних послуг

Форма N 11-ЯТП (річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням НКРЗ 5.04.2010 N 174

Звіт
оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг
за 2016 рік

Подають

Термін подання

Оператори телекомунікацій - НКРЗІ

до 30 січня після звітного періоду

Код

Респондент:

0101

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «МегаКом»

0102

Місцезнаходження: 47501, Тернопільська обл., м.Бережани, вул.Академічна,1/3
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

0201

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30916241

0202

Код території за КОАТУУ

6120410100

0203

Код виду економічної діяльності за КВЕД

61.10

0204

Код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ

240

0205

Код міністерства, іншого ЦОВВ, якому підпорядкований оператор зв'язку за КОДУ*

 

 

1. Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів

Код ряд­ка

Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗІ для оприлюднення

Одиниця виміру

Рівень, встано­в­лений цент­ра­ль­ним органом ви­ко­нав­чої влади в галузі

Рівень, який був запла­но­ваний на звітний рік**

Досягнутий рівень за звітний рік***

Запланований рівень на поточний рік

А

Б

1000

2000

3000

4000

5000

0300

Назва телекомунікаційної послуги:

0301

Нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості

Тчупн

не більше як одна доба

не більше як одна доба

не більше як одна доба

не більше як одна доба

0302

Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності)

Qзнкр

не більше ніж 1%

не більше ніж 1%

не більше ніж 1%

не більше ніж 1%

0303

Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування

Qзоао

не більше ніж 1%

не більше ніж 1%

не більше ніж 1%

не більше ніж 1%

0304

Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування

Qзтао

не більше ніж 1%

не більше ніж 1%

не більше ніж 1%

не більше ніж 1%

0305

Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі.

Qчвзв

не менше ніж 90%-

не менше ніж 90%-

100%

не менше ніж 90%-

0306

Відсоток незадовільних з’єднань за швидкістю передачі даних

Qнзшп

не більше ніж 10%

не більше ніж 10%

0%

не більше ніж 10%

0307

Відсоток успішних реєстрацій у мережі

Qпрм

не менше ніж 90%-

не менше ніж 90%-

100%

не менше ніж 90%-

0308

Відсоток відмов

Qвідм

не більше ніж 10%

не більше ніж 10%

0%

не більше ніж 10%

2. Дані про окремий структурний підрозділ оператора та/або ООВ,

які здійснювали випробування показників якості

Код рядка

Назва окремого структурного підрозділу оператора та/або акредитованого органу з оцінки відповідності (ООВ)

Серія, номер, дата отримання атестата акредитації (за наявності)

Номер, дата протоколу випробувань

Період, протягом якого здійснювались випробування

А

1000

2000

3000

4000

1001

Західна філія ДП «Український державний центр радіочастот»

РЛ 001/15 від 16.01.2015

№61-08/МЕ01

27.10.2016 р.

* Тільки для підприємств державного сектору.

** При первинному заповненні форми інформація не заповнюється.

*** Рівні показників (параметрів) якості, які були визначені під час проведення випробувань оператором та/або акредитованим органом з оцінки відповідності (ООВ).

Друковане періодичне видання, в якому оприлюднена інформація про якість послуг (назва, номер, дата):

003(347) від 9 лютого 2017 р. Газета «БережІнфо»

Адреса веб-сторінки, на якій оприлюднена інформація про якість послуг: https://berezhany.net/article/zvit2016

 

Керівник

_____________________
(підпис)

М. П.

Криворучка Сергій Володимирович
(П. І. Б.)

Виконавець

_________________
(підпис)

Криворучка Сергій Володимирович
(П. І. Б.)

адреса електронної пошти:

info@ber.te.ua

телефон:

(03548) 24646

факс:

____________